Про Центр

Ковельський центр дистанційного навчання здійснює освітню діяльність за технологіями дистанційного навчання.

Центр дистанційного навчання є структурним підрозділом ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Навчальна діяльність центру дистанційного навчання здійснюється за допомогою професійно спрямованого, інформаційно-комп’ютерного навчального середовища, що базується на використанні комп’ютерної техніки та мережних засобів зв’язку,  які забезпечують обмін навчальною інформацією на відстані та реалізують систему супроводу й адміністрування навчального процесу.

Головним завданням та напрямом діяльності Ковельського ЦДН є:

1.Організація та методичне забезпечення дистанційного навчання спільно з Інститутом дистанційного навчання Академії та викладачами кафедр Академії.

2.Ведення інформаційної роботи стосовно діяльності Академії та змін, що відбуваються в навчальній та науковій діяльності.

3.Інформування громадян щодо вступу на навчання до Академії

Ковельський центр дистанційного навчання організовує та проводить методичне забезпечення дистанційного навчання за напрямами: